مدارک مورد نیاز سفارت مجارستان

مدارک مورد نیاز سفارت مجارستان * ترجمه ها بدون نیاز به تائیده دادگستری و وزارت امور خارجه می باشند. 1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامههای قبلی. الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. 6قطعه عکس 4 * 6 رنگی، تمام رخ با […]