مدارک کانادا

مدارک مورد نیاز برای ویزا توریستی کانادا

اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار(به انضمام پاسپورت های قبلی)

یک عکس جدید 3.5 * 4.5  رنگی زمینه سفید

ترجمه شناسنامه و سند ازدواج

تکمیل فرم های اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر کدام از متقاضیان

مدارک مالی شامل نامه تمکن به زبان انگلیسی وممهور به مهر امور بین الملل بانک , گردش 6 ماه حساب که نشان دهنده میزان درامد ماهیانه وی باشد و گواهی سپردهبلند مدت در صورت وجود.(مدارک دیگری هم چون گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار, سند اتومبیل و اجاره نامه و… نیز میتواند تمکن مالی شما را نشان دهد.

ترجمه اسناد ملکی

مدترک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار به زبان اینگلیسی ( با ذکر تاریخ شروع به کار , عنوان شغلی و در امد سالیانه , نام مدیر  یا سوپروایزر ومدت زمان موافقت شده با مرخصی)ترجمه دو فیش اخر حقوقی وحکم کارگزینی برای کارمندان , ترجمه روزنامه رسمی (اگهی تاسیس) شرکت و اگهی تعغیرات وتصمیمات ولیست حقوق و بیمه کارکنان و برگه های مالیاتی و گردش شش ماهه حساب شرکت برای کارفرماییان , کارت بازرگانی .گواهی اتاق بازرگانی برای تجار پروانه دائم طبابت وپروانه مطب و دانشنامه برای پزشکان , پروانه نظام مهندسی و یا جواز ساخت برای مهندسین , پروانه بهره وری برای کارخانه داران , جواز کسب برای کاسبان , ترجمه حکم باز نشستگی و فیش مستمری بگیری برای باز نشستگان.

دعوتنامه با ذکر نام کامل فرد دعوت کننده , تاریخ تولد , ادرس , تلفن در کانادا , عنوان شغلی , وضعیت اقامت ,شرایط خانوادگی وذکر اطلاعات اعضای خانواده “تعداد و نان افرادی که با شما زندگی میکنند , نوشته شود” واطلاعات فرد یا افراد دعوت شونده شامل نام, تاریخ تولد , ادرس و تلفن , نسبت با دعوت کننده , دلیل سفر , مدت زمانی که قرار است در کانادا اقامت داشته باشد , محل اقامت , قصد وی برای ترک کانادا و اینکه هزینه های وی در مدت زمان اقامت به عهده چه کسیست. دعوتنامه پس از تنظیم به مهر عو امضای دفتر ثبت  NOTARY PUBLIC  برسد . در صورت امکان نسبت فرد دعوت کننده با دعوت شونده از طریق ترجمه شناسنامه ها مشخص میسود . ارائه اسکن کارت شهروندی Canadian citizenship car یا کارت اقامت PR card  از سوی فرد دعوت کننده الزامیست . همچنین سایر مدارک فرد دعوت کننده شامل گواهی اشتغال به کار , نامه بانک , برگه های مالیاتی notice of assessment  وفرم های t4  یا t1 تاثیر بسیار زیادی در ویزا شدن دعوت شونده دارند

در صورت عدم وجود دعوتنامه رزرو هتل و شرح ایتینری سفر الزامیست.

رزرو یلیط رفت و برگشت به کانادا

** کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند وترجیحا به تایید دادگستری برسند.