مدارک مورد نیاز سفارت مجارستان

مدارک مورد نیاز سفارت مجارستان
* ترجمه ها بدون نیاز به تائیده دادگستری و وزارت امور خارجه می باشند.
1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامههای قبلی.
الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
6قطعه عکس 4 * 6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید.
3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.
4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک.
الف) حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر.
* در صورت نداشتن گردش حساب، گواهی موجودی حساب نیز قابل ارائه میباشد.
ب) سپردههای بانکی.
* ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر بینالملل قابل قبول میباشد.
* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال باشد.
5) اصل و ترجمه سند مالکیت.
6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:
الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی.
ب) وکلا: پروانه وکالت.
ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی وتاییدیه
مرخصی، آخرین لیست بیمه.
د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.
ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس.
ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).
* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه
کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.
7) برای فرزندان زیر 11 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است.
8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانمهای خانهدار.
* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.
* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از
بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقباً اعلام میگردد.
 * لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگة  A4 و در یک نسخه ارائه شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *